kriskonsulterna

Åre-Östersundspodden besöker Malin Burman på Kriskonsulterna

Kriskonsulterna erbjuder nytänkande och kvalitetssäkrade tjänster inom risk- kris och säkerhetsområdet som skapar trygg krisberedskap inom företag, organisationer och skolor. Målet med verksamheten är att öka medvetenheten om krishanteringsområdet hos människor och skapa tryggare arbetsplatser i Sverige.

Besök www.kriskonsulterna.se

kriskonsulterna